SCREENING DE L’ESPORTISTA

https://www.mallorcasportmedicine.com/wp-content/uploads/2017/12/screening.jpg

Al nostre programa de valoració i control PrevMSM s’inclouen les millors valoracions per localitzar les principals febleses i dismetrías de l’esportista per poder intervenir amb la finalitat de prevenir i recuperar específicament les lesions. A més, es podrà tenir un control i seguiment de l’esportista al llarg del seu entrenament.

Els informes serviran al preparador físic per prendre les decisions que consideri oportunes amb la finalitat d’ajustar càrregues d’entrenament, plans preventius, programes de força específics, etc.


QUÈ APORTA?

 • Prova d’esforç amb anàlisi de gasos
  • VO2max
  • Umbrals ventilatoris
  • Intensitats per a entrenaments
  • Control evolutiu dels paràmetres d’esforç màxim i submàxim
 • Electrocardiograma & Ecocardiograma
  • Diagnòstic de malalties cardíaques
  • Diàmetres de les cavitats cardíaques
  • Espessor de la paret ventricular
  • Estat de les vàlvules cardíaques
  • Interpretació dels soplos cardíacs
 • Screening Musclelab. Test amb plataforma de contacte i Encoder
  • Càrrega on es realitza màxima potència (útil per als entrenaments de força)
  • Estimació 1 RM
  • Feedback “in situ”
  • Potència de salt, temps de vol i de contacte
  • Perfil de l’esportista en els Test de salt
  • Detecció d’asimetries i descompensacions
  • Anàlisis de moviments biomecànics potencialment lesius
 • Programa d’intervenció individualitzada
  • Sobre les febleses o riscos de lesió, programa individual preventiu
  • Assessorament a l’esportista i/o professionals al seu càrrec
  • Entrenaments preventius personalitzats

PrevMSM bàsic:

 • 1x Prova d’esforç amb anàlisi de gasos
 • 1x Electrocardiograma + 1x Ecocardiograma
 • 1x Screening Prevenció i Febleses (força + tests)

PrevMSM èlit:

 • 1x Prova d’esforç amb anàlisi de gasos
 • 1x Electrocardiograma + 1x Ecocardiograma
 • 1x Screening Prevenció i Febleses (força + tests)
 • 1x Lliura de programa preventiu individualitzat
 • 6x Entrenaments individualitzats (de 30′)* Seguiment durant el programa i consulta de dubtes

 

Mallorca Sport Medicine

Calle Sant Joan de Déu, 7
07007 Palma de Mallorca
+34 673 17 85 90 (WhatsApp)
+34 971 70 46 29

Hospital SJD Inca

Avenida Rei Jaume II, 40
07300 Inca
T.: +34 971 26 58 54